L'EDAT MODERNA

           


 EDAT MODERNA 

La història de la humanitat està plena de fets difícils d'ordenar, explicar i moltes vegades d'entendre.


És important conèixer els fets històrics, ja que d'aquesta manera podem comprendre que l'home no ha estat estàtic al llarg del temps, ha format part dels canvis que l'han fet evolucionar. L'home i tot el que l'envolta: economia, política, religió, filosofia, cultura han anat canviant en cada etapa de la història i com a conseqüència s'han donat avanços i de vegades també retrocessos en tots els aspectes.


La història és la ciència que estudia l’evolució humana, de les societats i els
esdeveniments que han marcat punts importants de
 reflexió i de canvi en la vida de les persones.


En cinquè vam estudiar la prehistòria i les seues etapes: paleolític,  neolític i edat dels metalls; algunes cultures de l’Edat Antiga com Mesopotàmia, Grècia i Roma; els castells feudals i la divisió de la societat en grups privilegiats i no privilegiats en l’Edat  Mitjana.


Enguany estudiarem l’Edat Moderna i l’Edat Contemporània. En l’Edat Moderna, estudiarem el viatges de Colom, el descobriment d’Amèrica, la revolució industrial i  les revolucions liberals que van donar pas a
l’Edat Contemporània.


Impremta de Gutenberg

Fins la meitat del segle XV el llibres escrivien els llibres a mà en els monestirs.
   EIX CRONOLÒGIC D' HISTÒRIA


Ara fem un poquet de memoria :


-Prehistòria, és el terme utilitzat per a designar el període anterior a la història escrita, la prehistòria es pot entendre des del començament de l'univers, encara que s'utilitza més per a descriure períodes de quan ja hi havia vida a la Terra.


La prehistòria és l'estudi de la vida de l'home des dels inicis fins a la invenció de l'escriptura. En canvi, la història comença quan s'escriu el primer document que es coneix, datat de poc abans del 3000aC a Mesopotàmia.


La informació que coneixem d'aquest període ha sigut extreta de ciències com la paleontologia, biologia,geologia, arqueologia, antropologia, etc,...


Les etapes de la prehistòra són:


         1. Edat de pedra: subdividida en dos períodes:


             - Paleolític;:del 2.000.000 aC fins al 6.000 aC


             - Neolític : del 6.000 fins al 3.000 aC


          2. Edat del bronze


          3. Edat del ferro             Procés d'hominització


Pintura rupestre


            
-Edat Antiga,és el període de la història que va des del naixement de l'escriptura fins a la caiguda de l'imperi romà a l'any 476 dC, que marca l'inici de l'Edat Mitjana.

L'Edat Antiga conté dues èpoques:

1. Antic Orient, les primeres civilitzacions a l'extrem Orient (Xina, Índia) i a l'Orient Pròxim (Mesopotàmia, Egipte).Piràmide i esfinge egípcia

2.Antiguitat Clàssica, amb el predomini de l'Antiga Grècia i Roma.

Temple grec


Teatre romà de Sagunt
-Edat Mitjana o medieval és el període que s'inicia en el segle V amb la caiguda de l'Imperi romà fins el descobriment d'Amèrica, l'any 1492. El nom va ser posat pels humanistes del renaixement com a terme despectiu, perquè la consideraven com una època fosca compresa en mig de moments d'esplendor cultural.

Pel que fa a la història del País Valencià estudirem la vida del rei en Jaume l, El Conqueridor


Edat Moderna, entre els anys 1453, Caiguda de Constantinoble, 1492 descobriment d'Amèrica, fins el 1789, revolució francesa, va nàixer un nou sistema econòmic, el capitalisme i amb ell la Revolució Industrial. L'Edat Moderna seria el període de valors de la modernitat (el progrés, la raó) enfront el període anterior identificat amb un parèntesi històric dominat per l'endarreriment cultural i social. 

Apareixen les monarquies autoritàries i absolutes i el desenvolupament de les ciències i la tecnologia ajudarà  al coneixement més profund de la natura per posar-la així al servei del progrés.

TASQUES:


Mitjançant el treball cooperatiu anem a fer una narració
ordenada d'una sèrie d'esdeveniments ocorreguts al segle XIII, i del
XV al XVIII, que afectaren, en primer lloc,  al poble Valencià, a
les nostres institucions, la nostra ciència i la nostra literatura;
en segon lloc, al regne d'Espanya; i com no, la seua interrelació
amb Europa. El que volem fer és contar-ne la història, el que va
passar en aquells temps (historiar). Narrar els fets històrics , el
que van fer personatges famosos, el que va succeir realment. Incloent
histories breu, narracions d'aventures...


Per això ens dividirem en nou grups de treball, amb membres de les dos classes, on cadascun d’ells serà un grup d'historiadors,
on assumirem el nostre  rol com a investigadors.


Per tal de completar el nostre treball sobre l'edat moderna el dia 7 de desembre farem una eixida a València on visitarem el MUVIM, Museu Valencià de la Il·lustració i el Modernisme, La LLotja dels mercaders, el mercat central i molts llocs que de ben segur us semblaran força interessants.


En aquest projecte treballarem diferents aspectes de la història
moderna, és per això que la nostra principal tasca serà desenvolupar el  següent índex, això sí, a partir de les informacions que donarem en  classe, textos fotocopiats i com no,  la informació del blog.


 ÍNDEX


 1.  Eix cronòlogic de la prehistòria i de la  història.

 2.  Jaume l, el rei dels valencians.

 3.  Els Reis Catòlics.

 4.  Temps d'exploradors. El descobriment d'Amèrica.Colom.

 5. El regnat de Carles l. L'imperi hispànic.

 6. El regnat de Felip ll. 

 7.  Guerra de Successió. L'arribada dels Borbons.

 8.  La Il·lustració 

 9. La societat moderna.


Dedicarem dos sessions de treball a cadascun dels punts de l'índex.
En cada classe es farà la presentació de tota la informació que
estarà penjada al blog.  Cal llegir-la, assimilar-la(com
s'aprofita), fer recerca si cal, organitzar-la  , i contar el que has
aprés.
Treballarem en  equip, però, els textos a la llibreta seran individuals. Cadascú serà responsable del seu treball, i és el que s'avaluarà.  El
pòster es farà en grup.PROCÉS


El procés que tots els grups han de seguir és el següent:
 • Assumir el rol del grup concret.
 • Tindre clares les tasques a portar endavant. Fonts d’informació,
   presentació, apartats, presa de decisions...
 • Cada membre PRENDRÀ NOTA I FARÀ LA RECERCA pertinent.   
 • Llegir,compartir la informació en grup.  
 • Escriure el text definitiu.
 • Valorar el treball realitzat. 
 • Ser conscients que esteu realitzant un treball en equip on tots sou importants i cal que tots col·laboreu.
En concret s'ha d’aconseguir:


 Elaborar un text que arreplegue la informació de cada apartat
de l'índex:
 • Enumerar els conceptes- idees principals- que guiaran
   el text.

 • Escriure la redacció contant el que va passar.
   Il·lustrar si és necessari.
 • Fer en grup un pòster com a síntesi del que s'ha
   aprés.

Es valorarà la narració amb l'índex acordat . També el pòster com a nota en equip. I es farà un examen amb preguntes molt concretes.En aquest projecte esperem que t’ho passes d’allò
més bé alhora que coneixes i valores  la història moderna.
Mitjançant la xarxa , les webs i altres fonts d’informació
escrites contarem els fets històrics. Formen part de la nostra
identitat com a poble. De la nostra cultura. .I segurament ara
tindrem molt a dir al respecte. I no vos oblideu de contar-ho.